Városi Könyvtár
EFOP 4. 1. 8 - 16 - 2017- 00095 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” elnevezésű pályázat.
2018. május 06. 15:24

 

Kedvezményezett neve:

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB

 

A projekt címe: A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései”  

 

A szerződött támogatás összege:                 54.240.336,- Ft

A támogatás mértéke:                                  100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:      2020. 02. 28.

A projekt azonosító száma:                         EFOP 4. 1. 8 - 16 - 2017- 00095

 

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt keretében olyan infrastrukturális és tárgyi eszköz fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek támogatják az egész életen át tartó tanulás, a kulcskompetenciák erősítését szolgáló tevékenységeket. A fejlesztések eredményeként az intézmény a tanulás helyszíneként képes lesz hatékonyan bekapcsolódni a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe, s jelentősen emelkedik a bevont felnőttek és idősek száma is.

1. Infrastrukturális fejlesztés

Az intézmények egész életen át tartó tanulást támogató feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú terek valamint audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek kialakítása, korszerűsítése, ehhez kapcsolódó kiszolgáló helyiségek fejlesztése.

A helyiségek átstrukturálásával létrejön egy 60 nm alapterületű oktató-foglalkoztató tér. A közösségi térben kialakításra kerül egy multimédia „szoba”, szükség esetén mobil fallal leválaszthatóan.

Szabadtéri foglalkoztató kerül kialakításra a belső udvar komfortosításával, akadálymentesen megközelíthető lesz az új közösségi tér felől is. Az új közösségi terek főképp a gyermekek és a fiatalok számára tartott programoknak, kiscsoportos fejlesztő foglalkozásoknak ad helyet.

 

Átalakításra és felújításra kerülnek a kiszolgáló funkciót ellátó helyiségek is. A raktár – mosdó - melegítőkonyha épületszárny oly mértékűen elavult, hogy jelentős beázások tapasztalhatók, ennek megszüntetésére kell az épületrészt átalakítani, felújítani.


2. IKT eszközök és egyéb tárgyi eszközök fejlesztése

Az infrastrukturális fejlesztések mellett IKT eszközök (asztali számítógépek, notebook, interaktív tábla, projektor) és tárgyi berendezések (asztalok, székek, babzsák fotelek, polcok, paraván szett) beszerzését valósítjuk meg. A beszerzések során az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva figyelembe vesszük a fogyatékossággal élők igényeit is.

 

3. Tudásbázis létrehozása

 

A QULTO – Monguz Kft., melynek egyik szolgáltatása a HunTéka integrált könyvtári szoftver, fejlesztései lehetővé teszik, hogy a modern technikai eszközökkel hatékonyabbá és látványosabbá tegyük a foglalkozásokat. Olyan testre szabott lehetőséget kínál, mely használatával a fiatalokat is könnyebb megszólítani. A fejlesztés a már meglévő adatbázisunkra épül. Felhasználható a könyvtár, a katalógus használatának bemutatásához, a helyismereti gyűjtemény, a települési értékek megismertetéséhez.

 

4. interaktív-fejlesztő foglalkozások

A foglalkozások elsődleges célja, hogy közvetlenül megszólítsuk és bevonzzuk még szélesebb körben intézményünkbe a különböző korosztályokat, ennek megfelelően korcsoportokra szabottan tartalmas, aktív tanulási/fejlesztő és egyben kikapcsolódási lehetőséget biztosítunk. A tematikus foglalkozások megvalósításánál a felmerülő igényeket, a város demográfiai összetételét és az oktatási és nevelési intézmények jelenlétét is figyelembe vesszük.