Városi Könyvtár
"A művészet szerepe, hogy egy kis cseppben megmutassa a tengert – vagyis az egész életet."
2020. október 09. 15:28

 

Kanyár Erika köteteinek bemutatója a zirci Városi Könyvtárban

 

Az Országos Könyvtári Napok és a „Köszönjük, Magyarország!”  pályázat keretében szervezett író-olvasó találkozó köszöntőjében Bieberné Réz Ágnes intézményvezető ismertette Kanyár Erika magyar nyelv és irodalom–könyvtár szakos középiskolai tanár, író, költő, gyorsíró világbajnok eddigi gazdag életútját.

A beszélgetőtárs Benyovszky Pál Márton irodalmár a frissen megjelent köteteiről (egy irodalomelméleti és két verseskötet), az ihletről, az alkotásról, és a közéleti aktivitásról kérdezte a szerzőt.

Kanyár Erika nyugdíjasként is felelősségteljes közéleti szerepeket vállal. Közösségi munkájának javát a Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klub elnökeként végzi. Büszkén sorolta, hogy több tanítványa követte a tanári pályán.

 

Létezés és poézis – gondolatok a költészet szerepéről c. könyve alkalmat adott a szerzőnek egy átfogó irodalomelméleti összefoglalóra, mely szerint a létezőlétezés –  lét hármas egysége alapja világunknak. Régebben természetesebb volt, hogy a spiritualitás, a vallásos élet az ünnepnapjaival gyakrabban szakította ki az embereket a hétköznapokból. A költészet feladata, hogy a létezés élményei segítségével a nagy létkérdésekről mondjon el megállapításokat, és hogy segítsen eligazodni az életben. Elmondása szerint a verseket intenzív totalitás jellemzi: sokat és jelentőset tud átadni az alkotó. A mĹą mindig túlmutat magán, érzelmeket vált ki, továbbgondolásra késztet, hozzásegít, hogy kiemelkedjünk a hétköznapi létezésből.

Kanyár Erika koncentráltan figyel az aktuális feladatokra. Madár János, a Magyar Írószövetség elnöke kérte fel egy kötetre való költemény megírására. A Megszentelt pillanat c. verseskötet költeményei mellé Jáger István készített grafikákat.

A Sváb golgota c. prózai mĹąvében a svábok kitelepítésének történetét dolgozta fel. Édesanyja, Navratyil Klára Lókúton nevelkedett, az iskolába kerülésekor egy szót sem beszélt magyarul, sváb anyanyelvĹą volt. A felmenők eredendően szlovákok voltak, akik először elnémetesesedtek. Szülei sorsán szembesült azzal, hogy előbb utóbb mindenképpen megtörténik a beolvadás.

A bemutatott Jel az univerzumban c. haiku kötet alkalmat adott Kanyár Erikának, hogy e nagyon népszerĹą, tömör, esszenciális versforma stílusbeli változatosságára felhívja a hallgatóság figyelmét. A könyvet Kallai Sándor festőmĹąvész grafikái illusztrálják.

Kanyár Erika irodalmi példák tárházával szemléltetett előadása élvezetes irodalmi utazásra repítette a zirci Városi Könyvtár hallgatóságát.


Benczikné Tóth Magdolna